Mundimi vendas

Períudha katërqindvjeçare e Mundimit vendas e ka karakterin e përpjekjeve vendase të kríimit të një pushteti qendror shqiptar. Ne e kemi vënë theksin pikërisht te veprimtaría shqiptare që kryesisht i shërbente këtí qëllimi. Ndikimin e shtetit osman në qeverisje e në shoqërí e kemi vendosur në rend të dytë.

Veprimtaría shqiptare

Ndikimi i shtetit