Historía e Shqipërisë

Historía e Shqipërisë është ndarë në gjashtë períudha. Ne do ta shtjellojmë historinë deri me 1946 ngase ky është viti në të cilin ndodh përfundimisht ndarja e Shqipërisë në më shumë se një shtet.

Historía tematike

Provimi i Ftillimit

Nëse do, mund t'i vëmë njohuritë e tua mbi historinë e Shqipërisë në provë! Provimi mund të bëhet vetëm njëherë në dy muaj, kështu që sigurohu t'i kesh kuptuar mjaftueshëm tri lëndët e historisë para se të vendosësh për pjesëmarrjen tënde. Provimi bën pjesë në provimet e Ftillimit që kanë për qëllim që vizitorët e rrjetores të formohen më mirë nga ana mëmëdhetare.
Provimi ynë mund të bëhet këtu: Provimi për formimin historik.