› Historía

Historía Më pak tekste dhe paqartësí.
Më shumë ilustrime, harta ndëraktive dhe vídjo.

› Bashkimi

Bashkimi Më pak hipokrizí dhe fakte dëshirore.
Më shumë seríozitet dhe të dhëna shkencore.

› Historía

Më pak tekste dhe paqartësí.
Më shumë ilustrime, harta ndëraktive dhe vídjo. Historia

› Bashkimi

Më pak hipokrizí dhe fakte dëshirore.
Më shumë seríozitet dhe të dhëna shkencore. Bashkimi

› Enciklopedía

ftillimi.org i shfaq të dhënat dhe faktet në trajtat e faqeve informative, hartave, listave, galerisë apo statistikës. Kësisoj historía dhe bashkimi bëhen më të qasshëm, më të përdorueshëm dhe më argëtues për të gjithë.

› Ne

ftillimi.org është strukturë përmbledhëse, pasqyrë e lëndës dhe pikë reference për këto dy rubrika: historia e Shqipërisë dhe bashkimi kombëtar.

ftillimi.org mirëmbahet vetë dhe ne jemi shumë mirënjohës për çdo ndihmë që na jepet.

Ne