› Historía

Më pak tekste dhe paqartësí.
Më shumë vídeo, ilustrime dhe harta ndëraktive.

› Bashkimi kombëtar

Më pak fakte dëshirore dhe hipokrizí.
Më shumë të dhëna shkencore dhe seríozitet.

› Historía

Më pak tekste dhe paqartësí.
Më shumë vídeo, ilustrime dhe harta ndëraktive.

Historia

› Bashkimi kombëtar

Më pak fakte dëshirore dhe hipokrizí.
Më shumë të dhëna shkencore dhe seríozitet.

Bashkimi kombëtar

› Enciklopedía

ftillimi.org i shfaq të dhënat dhe faktet në trajtat e faqeve informative, hartave, listave, galerisë apo statistikave. Kësisoj historía dhe bashkimi bëhen më të qasshëm, më të përdorueshëm dhe më argëtues për të gjithë.

› Ne

ftillimi.org është strukturë përmbledhëse, pasqyrë e lëndës dhe pikë reference për këto dy rubrika: historia e Shqipërisë dhe bashkimi kombëtar.

ftillimi.org mirëmbahet vetë dhe ne jemi shumë mirënjohës për çdo ndihmë që na jepet.

Ne