Kultura shqiptare


Provimi i Ftillimit

Nëse do, mund t'i vëmë njohuritë e tua mbi kulturën shqiptare në provë! Provimi mund të bëhet vetëm njëherë në dy muaj, kështu që sigurohu t'i kesh përbrendësuar mjaftueshëm katër lëndët e kulturës para se të vendosësh për pjesëmarrjen tënde. Provimi bën pjesë në provimet e Ftillimit që kanë për qëllim që vizitorët e rrjetores të formohen më mirë nga ana mëmëdhetare.
Provimi ynë mund të bëhet këtu: Provimi për formimin kulturor.