1. 28 nëntor 1912: Shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë
  2. 8 tetor 1912 – 30 maj 1913: Lufta e Parë Ballkanike
  3. 29 qershor – 10 gusht 1913: Lufta e Dytë Ballkanike
  4. 17 dhjetor 1913: Protokolli i Firences
  5. 28 korrik 1914 – 11 nëntor 1918: Lufta e Parë Botërore
  6. 26 prill 1915: Traktati i fshehtë i Londrës
  7. 10 dhjetor 1916 – 15 qershor 1920: Republika Autonome e Korçës
  8. 18 janar 1919 – 21 janar 1920: Konferenca e Paqes e Parisit
  9. 1920 – 1939: Ndarjet e dyta thelbësore mbarëkombëtare
  10. 7 prill 1939 – 2 shtator 1945: Lufta e Dytë Botërore